TÂN THỦY HỬ 2011 – TẬP 59

Một trong tứ đại kiệt tác của Trung Quốc cùng với: Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký. Dù được xây dựng trên hình tượng nông dân khởi nghĩa nhưng Thủy Hử và các anh hùng Lương Sơn Bạc luôn đại diện cho tiếng nói và khát vọng tự do. Bến Lương Sơn và đầm Lục Nhĩ đã trở thành nơi hội tụ của các bậc hào kiệt, hào kiệt bốn phương. Mãi đến sau này, người anh hùng Tống Giang hết lòng vì nước, muốn đem tài năng của 108 hảo hán ra giúp nước, mới đồng ý chiêu binh mãi mã dưới ngọn cờ của triều đình. Lúc bấy giờ, nhà Tống bị tà thần làm gián đoạn, phái 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đi đánh dẹp Phương Lạp, lần lượt hy sinh, những người còn lại trở về cũng trọng thương. .

Nguồn https://ecoled.org
Xem thêm https://ecoled.org/category/video