Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Tập 121 Thuyết Minh – VietSub HD

Phim Tam Quốc Chí Mới – Tập 121 Lồng Tiếng – VietSub HD
Tam Quốc diễn nghĩa là tác phẩm truyền hình thứ hai được chuyển thể từ tiểu thuyết Tam quốc chí và sách “Lịch sử tam quốc”, kể về những năm tháng hỗn loạn khi triều đại Đông Hán sụp đổ. Đổng Trác lên nắm quyền, khiến quân đội hùng mạnh chia cắt Trung Quốc thành ba nước Ngụy, Thục, Ngô cho đến khi nhà Tấn thống nhất thành một. Phim xoay quanh sự hình thành và phát triển thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chính như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý,… đan xen những mâu thuẫn. Trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu của họ Cao; Những khúc mắc trong tình yêu giữa Tào Phi, Tào Thực và cô gái Chân Phi với những bất đồng mưu lược, những cuộc đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quân.
#phimhay #phimchanel #phimtv #tantamquoc #tamquocdiennghia.

Nguồn https://ecoled.org
Xem thêm https://ecoled.org/category/video