Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Tập 12 Thuyết Minh – VietSub HD

Phim Tam Quốc Mới – Tập 12 Lồng Tiếng – VietSub HD
Tam Quốc chí là tác phẩm truyền hình thứ hai được chuyển thể từ tiểu thuyết Tam quốc chí và sách “Lịch sử tam quốc”, kể lại những năm tháng hỗn loạn khi nhà Đông Hán sụp đổ. Đổng Trác lên nắm quyền, khiến quân đội hùng mạnh chia cắt Trung Quốc thành ba nước Ngụy, Thục, Ngô cho đến khi nhà Tấn thống nhất thành một. Bộ phim xoay quanh sự hình thành và phát triển thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chính như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quân, Chu Du, Tư Mã Ý,… xen lẫn những mâu thuẫn trong cuộc tranh giành quyền lực. lên ngôi ở họ Cao; Những xáo trộn tình yêu giữa Tào Phi, Tào Thực và con gái Chân Phi với những bất đồng mưu lược, những cuộc đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quân.
#phimhay #phimchanel #phimtv #tantamquoc #tamquocdiennghia.

Nguồn https://ecoled.org
Xem thêm https://ecoled.org/category/video

Tìm Kiếm:

  • tan tam quoc tap12